Filtered on sector: overheid

Klimaatpanel

Collaboratieve publicatie van experten rond klimaat

browser frame Klimaatpanel
Het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid had de taak om, binnen een zeer kort tijdsbestek en beperkt budget, wetenschappelijk onderbouwde klimaatmaatregelen voor te leggen aan het beleid en aan de klimaatjongeren.
Bert en Ingrid slaagden erin om de zeer theoretische content op een heldere en visueel knappe manier online communiceerbaar te maken en werkten tot op het moment van de persconferentie mee om de website tot in de puntjes te verzorgen! Een heel geruststellend gevoel! Stijn De Vleeschouwer, Projectverantwoordelijke

Over Klimaatpanel

Klimaatpanel / Panel Climat is een website die thematische panels rond klimaat en duurzamheid bevat. Op vraag van Belgian Youth For Climate heeft een groep van onafhankelijke experten uit diverse disciplines (klimatologen, natuurkundigen, economen, milieudeskundigen, energie-experts, ingenieurs, biologen, sociologen en juristen) zich verenigd en er werd een online oproep gelanceerd naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Fase 1: Setup online inzendignen

Het project was opgedeeld in verschillende fasen. Eerst hebben we een tool voor het indienen van voorstellen opgezet waar de deelnemers konden inloggen en hun papers indienen via een reeks vooraf gedefinieerde vragen en categoriefilters.

klimaatpanel screenshot
klimaatpanel screenshot

Fase 2: Vertoning van de thematiche resultaten

Na het indienen van ongeveer 90 papers werden de resultaten online getoond in vorm van actiepunten, elk met meerdere voorstellen.

klimaatpanel screenshot
klimaatpanel screenshot

Voor dit project waren wij verantwoordelijk voor: informatie architectuur, design, frontend, programmatie.